Deze website is met grote zorg samengesteld om betrouwbare informatie te kunnen verstrekken. We kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in of onvolledigheid van de geboden informatie. Datzelfde geldt voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

Inhoud en aansprakelijkheid

In het kort. We werken met grote zorg aan deze site, maar we kunnen geen garantie geven over:

• de juistheid of nauwkeurigheid van de op deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen.
• de geschiktheid van informatie voor enig doel of situatie of enige toepassing.
• de inhoud van websites waarnaar wij verwijzen.

We sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid voor schade, geleden als gevolg van een bezoek aan een andere website via een link op onze website uit.

Intellectueel eigendom

Lasertherapie Nederland B.V. behoudt alle rechten (denk aan auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze site zonder schriftelijke toestemming van Lasertherapie Nederland B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of te distribueren.